Referenties / cases | Sloots Advies - Sloots Advies
...

Referenties / cases

Het valt nog niet mee om wat highlights uit meer dan zeven jaar zelfstandige adviespraktijk te lichten, te meer niet waar die voortbouwen op 25 eerdere werkzame jaren. Slootsadvies legt zich toe op het snijvlak van recht en organisatie in de meest brede zin. Dat kan fusie of juist ontvlechting betreffen, de governance van een organisatie, samenwerkingsverbanden, 'overgang van onderneming' en in het verlengde daarvan ook arbeids- en ambtenarenrecht, medezeggenschaps- en privacyvraagstukken. Zo is – in 2006 alweer – een schets gemaakt van vrijwel alle denkbare intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Het daarbij gevraagde advies had als randvoorwaarden: praktisch, kleinschalig, "niet nog een gemeenschappelijke regeling", terwijl deelname van private partijen mogelijk moest zijn. Die schets treft u aan op de onderliggende pagina 'voorbeelden van eerder werk'.

Privacyvraagstukken komen ook veel aan de orde binnen het werkveld Overheid en ICT, waar de laatste jaren een ruime en brede ervaring is opgebouwd. Vaak kan er veel meer dan gedacht wordt, mits je het maar goed inregelt. In dit werkveld is Willem betrokken geweest bij wetgeving en advisering over implementatievraagstukken. En ook hier ging het vaak over participatie van private partijen bij door de overheid georganiseerde dienstverlening. Een notitie over gebruik van basisregistraties door private partijen (uit 2008) is, als voorbeeld, ook op de subpagina 'voorbeelden' te vinden.

Van meer recente datum is een Verkenning naar semantiek binnen wet- en regelgeving: waar komen al die grote en kleine verschillen in (beoogde) betekenissen vandaan? Hoe valt er mee om te gaan? Er blijkt van een veelheid aan oorzaken sprake te zijn, variërend van het enkele tijdsverloop via de veelheid aan regelgevers, het fenomeen doelgericht wetgeven en rechterlijke interpretaties. Zo'n verkenning kun je maken als je een brede wetgevende ervaring hebt, schrijvend, inhoudelijk en coördinerend, naast een praktische inslag. Met genoegen presenteren we dan ook deze Verkenning op onze voorbeeldpagina.

Veel werkzaamheden van Willem Sloots lenen zich niet voor publicatie van documenten op deze plaats. Dat kan zijn omdat het werk 'op locatie', bij de opdrachtgever, tot resultaten heeft geleid die niet (meer) op de persoon herleidbaar zijn. Omdat het om een workshop of spiegelbijeenkomst gaat, waarvan het proces en de uitkomst alleen voor de deelnemers relevant zijn. Of omdat het de rechtspositie van individuele medewerkers betreft, waaromtrent een standpunt is geformuleerd. Maar geloof graag dat het een genoegen is als een (toch ook tamelijk seniorige) opdrachtgever tegen je zegt: "hé, ik wist niet dat het ook zo kon!" Of wanneer medewerkers, die bezwaar hadden tegen hun plaatsing na een reorganisatie, niet meer voor de bezwarencommissie verschijnen. En daarbij laten weten "dat iemand eindelijk hun situatie eens goed heeft uitgezocht" en dat nog begrijpelijk en respectvol heeft uitgelegd ook – zelfs als ze geen gelijk kregen.

Dat neemt natuurlijk allemaal niet weg, dat namen van opdrachtgevers en contactpersonen op verzoek ter beschikking gesteld kunnen worden.