Voorbeelden van eerder werk | Sloots Advies - Sloots Advies
...

Voorbeelden van eerder werk

Vage Angsten, over de juridische risico's van het delen van elkaars gegevens

vaststelling besluiten, bekendmakingen en eektronisch vastgesteld of vastgelegd?
over intergemeentelijke samenwerking
over gebruik van basisregistraties door private partijen
over semantiek in regelgeving
Een zorgboerderij beginnen, bijdrage in de bundel Interoperabel Nederland van Forum Standaardisatie.
Boek interoperabel NL
Boek interoperabel NL