Abbekinderen, voorheen Apekinderen | Sloots Advies - Sloots Advies

Abbekinderen, voorheen Apekinderen

Aan de Abbekindersezandweg, onder de rook van Goes, ligt de buurtschap Abbekinderen. Sinds kort weer min of meer officieel op de kaart gezet met een wit bord dat de naam van het groepje huizen vermeldt en de grens aangeeft. Knipoog: niet helemaal de officiële  grens; die liep daar, achter de grote boerderij. Maar de buren van nummer 1, een stukje verderop, wilden er toch ook bij horen. Dus werd voorbij dat huis het bord geplaatst: Abbekinderen, voorheen Apekinderen.

Het plaatsen van dat bord was een initiatief van Willem Sloots. Hij woonde voorheen aan de Abbekindersezandweg, op nummer 17. Bestuurlijk actief in het Zeeuwse, werkzaam in vooral het Haagse en op andere locaties in den lande met zijn bureau voor advies, juridica en procesmanagement.
Veel juridisch steekspel hoefde aan de plaatsing van het bord niet te pas te komen. Procesmanagement? Ach, de heren en dames van het waterschap konden dit proces heel goed zelf managen. Advies dan? Nou, vooruit: het advies luidde dat het toch aardig zou zijn als de oude buurtschap haar naam weer zichtbaar terug zou krijgen. Bovendien zou het attentieverhogend werken voor het sluipverkeer door de polder: ‘Let op, hier wonen mensen’! Eén actie, twee doelen. Illustratief voor de werkwijze van Willem Sloots advies, juridica en procesmanagement.
Aldus geschiedde: twee telefoontjes waren voldoende, eerst naar de gemeente en vervolgens naar het waterschap. Het duurde niet lang of ‘Abbekinderen’ mocht er weer zijn!