Advies, juridica en procesmanagement | Sloots Advies - Sloots Advies
...

Advies, juridica en procesmanagement

Mr. W.E.H. Sloots, advies: adviseert op het snijvlak van politiek bestuur en management. Is daarbij gericht op deugdelijkheid, haalbaarheid en houdbaarheid.

Mr. W.E.H. Sloots, juridica: hanteert recht en regel als hulpmiddel, met oog voor uitvoerbaarheid en effectiviteit — werkt bijvoorbeeld liever met incentives dan met dwang. Hanteert recht en regel als hulpmiddel in afweging met andere beleidsinstrumenten en andere regels.

Mr. W.E.H. Sloots, procesmanagement: zoekt naar het (vooral door belanghebbenden zelf laten) realiseren van gestelde doelen met inzet van creatieve oplossingen en door te leren van andere beleidsvelden en omgevingen.