Advies | Sloots Advies - Sloots Advies
...

Willem Sloots advies

Wat is advies? Advies is meestal het antwoord op een vraag. Soms is het ook een open aanbod. Maar dat laatste is vaker ‘goed bedoeld’ dan direct en onversneden ‘inhoudelijk goed’. Organisaties werken zoals ze werken, mensen doen hetgeen ze doen meestal niet zómaar; hun handelen en handelwijzen hebben altijd wel hun redenen.
Daarom adviseert Willem Sloots zelden spontaan. Zijn adviesproces bestaat vooral uit vragen: wat doe je, waarom doe je het zo en wat mis je in het resultaat? Wat zit je in de weg om het nét een slagje anders te doen, zodat je dat wat je mist er wel bij krijgt? In reactie daarop formuleert de opdrachtgever vaak zijn eigen oplossingen. Daar kan hij trots op zijn, want het werkt. En het beklijft: het zijn immers zíjn oplossingen.