Juridica | Sloots Advies - Sloots Advies
...

Willem Sloots juridica

Recht is het ordenen van samenleven en samenwerking. Het is bijvoorbeeld handig dat we allemaal rechts rijden – maar dan ook allemaal. Het is goed dat er procedurevoorschriften zijn bij het behandelen van subsidieverzoeken of bezwaarschriften. Regels en voorschriften zijn er om zaken ordentelijk te laten verlopen en om mensen gelijke en faire kansen te bieden. En ook alleen maar dáárom. Dat doel moet je nooit uit het oog verliezen.
Willem Sloots helpt bij vragen van opdrachtgevers over zaken die je ten minste moet regelen, maar ook bij vragen waar je van gestelde regels kunt afwijken. Regels zijn normatief maar zijn ook een hulpmiddel voor dat samenleven. Willem Sloots maakt daarom regels die te begrijpen zijn en dienstbaar zijn aan de organisatie waarvoor ze gelden. Niet ingewikkelder dan nodig is en niet méér dan nodig is. Maar met voldoende waarborgen voor een goed functionerende organisatie. Regels die uit te leggen zijn. Regels die werken omdat mensen ze begrijpen.